gdpr a cookie - NemiVix

Přejít na obsah

gdpr a cookieZásady ochrany osobních údajů a
Zásady používání souborů cookie
www.NemiVix.com

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,s tímto informujeme, že za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše webové stránky pro svoji činnost tzv. cookies.

Soubory cookies zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Co jsou cookies?
Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který je uloží ve Vašem počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku.
K čemu cookies používáme?
Cookies pomáhají k jednoduchému prohlížení webových stránek. Cookies zejména slouží k:
Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek.
Analýze návštěvnosti a chování uživatelů.
Cookies nepoužíváme pro marketingové účely.
Druhy cookies používané našimi webovými stránkami:
Naše webové stránky používají dva druhy cookies: analytické a technické. Analytické cookies slouží k posouzení využívání našich stránek. Technické cookies ukládají informace o Vašem přihlášení a Vašem počítači, což umožňuje lépe využívat stránky během Vaší návštěvy a identifikovat Váš počítač při Vaší opětovné návštěvě stránek. Technické cookies jsou nezbytné pro technické zajištění fungování webových stránek. Neumožňují však jakkoli identifikovat Vaši osobu.
Název cookiePlatnostTyp cookiePopis_ga2 rokyanalytickéUmožňuje identifikovat zařízení pro sběr údajů o používání webu pro systém Google Analytics._gid1 denanalytickéUmožňuje identifikovat zařízení pro sběr údajů o používání webu pro systém Google Analytics.BNES_WTDGUID1 roktechnickéUmožňuje identifikovat zařízení pro využití publikačního systému WebToDate.WTDGUID1 roktechnickéUmožňuje identifikovat zařízení pro využití publikačního systému WebToDate._dc_gtm_UA-XXX1 minutatechnickéUmožňuje načítání dalších skriptů a kódů na stránku díky systému Google Tag Manager.PHPSESSIDsezenítechnickéUchovává informace při návštěvě stránek, např. přihlášení uživatele.BNES_PHPSESSIDsezenítechnickéUchovává informace o stavu uživatelské relace napříč stránkami prezentace.
Souhlas s používáním cookies a jeho odvolání
Jakmile jste poprvé přišli na kteroukoli stránku této webové prezentace, v dolní části prohlížeče se objevila výzva k nastavení souhlasu s používáním cookie souborů. Souhlas s používáním cookies je svobodný. V případě, že chcete změnit nastavení Vašeho souhlasu, můžete zabránit jejich shromažďování změnou jejich nastavení, které dostupné v patičce kterékoli stránky vpravo dole pod odkazem Souhlas s použitím cookies.
Veškerá komunikace přenosu analytických dat je šifrována pomocí protokolu HTTPS.Zásady používání souborů cookie

Poslední aktualizace: 15. září 2023

Tyto zásady používání souborů cookie vysvětlují, co jsou soubory cookie a jak je používáme. Tyto zásady byste si měli přečíst, abyste pochopili, jaký typ souborů cookie používáme, nebo informace, které shromažďujeme pomocí souborů cookie a jak jsou tyto informace používány. Tyto zásady používání souborů cookie byly vytvořeny pomocí generátoru bezplatných zásad používání souborů cookie.

Soubory cookie obvykle neobsahují žádné informace, které osobně identifikují uživatele, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v souborech cookie a získanými z nich. Další informace o tom, jak používáme, uchováváme a uchováváme vaše osobní údaje v bezpečí, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

V souborech cookie, které používáme, neukládáme citlivé osobní údaje, jako jsou poštovní adresy, hesla k účtům atd.

Výklad a definice
Interpretace
Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

Definice
Pro účely těchto zásad používání souborů cookie:

Společnost (v těchto zásadách používání souborů cookie označovaná jako "společnost", "my", "nás" nebo "naše") odkazuje na společnost NemiVix.
Cookies jsou malé soubory, které webové stránky ukládají do vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jiného zařízení a které obsahují podrobnosti o vaší historii prohlížení na těchto webových stránkách mezi jejich mnoha použitími.
Webové stránky odkazují na NemiVix, přístupné z http://www.nemivix.com/
Termínem se rozumí jednotlivec, který přistupuje k webovým stránkám nebo je používá, nebo společnost nebo jakákoli právnická osoba, jejímž jménem tato fyzická osoba přistupuje na webové stránky nebo je používá.
Používání souborů cookie
Typ souborů cookie, které používáme
Soubory cookie mohou být "trvalé" nebo "relační" soubory cookie. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco soubory cookie relace se vymažou, jakmile zavřete webový prohlížeč.

Soubory cookie relace i trvalé soubory cookie používáme pro níže uvedené účely:

Nezbytné / základní soubory cookie

Typ: Soubory cookie relace

Správce: Us

Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby dostupné prostřednictvím webových stránek a abyste mohli používat některé z jejich funkcí. Pomáhají ověřovat uživatele a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám tyto služby poskytovali.

Funkční soubory cookie

Typ: Trvalé soubory cookie

Správce: Us

Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které provedete při používání webových stránek, jako je zapamatování vašich přihlašovacích údajů nebo jazykových preferencí. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout vám osobnější zážitek a vyhnout se tomu, abyste museli znovu zadávat své preference pokaždé, když používáte webové stránky.

Vaše volby týkající se souborů cookie
Pokud se chcete vyhnout používání souborů cookie na webových stránkách, musíte nejprve zakázat používání souborů cookie ve vašem prohlížeči a poté odstranit soubory cookie uložené ve vašem prohlížeči spojené s touto webovou stránkou. Tuto možnost můžete kdykoli použít k zabránění používání souborů cookie.

Pokud nepřijmete naše soubory cookie, můžete při používání webových stránek zaznamenat určité nepříjemnosti a některé funkce nemusí fungovat správně.

Chcete-li odstranit soubory cookie nebo dát pokyn svému webovému prohlížeči, aby odstranil nebo odmítl soubory cookie, navštivte stránky nápovědy vašeho webového prohlížeče.

Webový prohlížeč Chrome naleznete na této stránce společnosti Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Webový prohlížeč Internet Explorer naleznete na této stránce společnosti Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835

Pro webový prohlížeč Firefox navštivte tuto stránku Mozilly: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Webový prohlížeč Safari naleznete na této stránce společnosti Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Pro jakýkoli jiný webový prohlížeč navštivte oficiální webové stránky vašeho webového prohlížeče.

Více informací o cookies
Další informace o souborech cookie: Soubory cookie: Co dělají?.

více info:  našich webových stránkách: http://www.nemivix.com/gdpr-a-cookie.html


Zásady ochrany osobních údajů


Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací při používání služby a informují vás o vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak vás zákon chrání.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování služby. Používáním služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny pomocí generátoru Bezplatné zásady ochrany osobních údajů.

Výklad a definice
Interpretace
Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

Definice
Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů:

Účet znamená jedinečný účet, který jste pro vás vytvořili pro přístup k naší službě nebo částem naší služby.

Přidruženým subjektem se rozumí subjekt, který ovládá smluvní stranu, je jí ovládán nebo je s ní pod společnou kontrolou, přičemž "kontrolou" se rozumí vlastnictví 50 % nebo více akcií, podílů na vlastním kapitálu nebo jiných cenných papírů oprávněných hlasovat pro volbu ředitelů nebo jiného řídícího orgánu.

Společnost (v této smlouvě označovaná jako "společnost", "my", "nás" nebo "naše") označuje společnost NemiVix.

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky ukládají do vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jiného zařízení a které obsahují podrobnosti o historii prohlížení na těchto webových stránkách.

Země: Česko

Zařízení znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné osobě.

Služba odkazuje na webové stránky.

Poskytovatelem služeb se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem Společnosti. Odkazuje na společnosti třetích stran nebo jednotlivce zaměstnané Společností za účelem usnadnění Služby, poskytování Služby jménem Společnosti, poskytování Služeb souvisejících se Službou nebo pomoci Společnosti při analýze toho, jak je Služba používána.

Služba sociálních médií třetí strany označuje jakoukoli webovou stránku nebo webovou stránku sociální sítě, prostřednictvím které se uživatel může přihlásit nebo vytvořit účet pro používání služby.

Údaje o používání odkazují na údaje shromažďované automaticky, buď generované používáním služby nebo ze samotné infrastruktury služby (například doba trvání návštěvy stránky).

Webové stránky odkazují na NemiVix, přístupné z http://www.nemivix.com/

Termínem se rozumí fyzická osoba, která přistupuje ke Službě nebo ji používá, nebo společnost či jiná právnická osoba, jejímž jménem tato fyzická osoba přistupuje ke Službě nebo ji používá.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů
Typy shromažďovaných údajů
Osobní údaje
Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobně identifikovatelné informace, které lze použít k tomu, abychom vás kontaktovali nebo identifikovali. Osobně identifikovatelné informace mohou mimo jiné zahrnovat:

E-mailová adresa
Jméno a příjmení
Telefonní číslo
Adresa, stát, provincie, PSČ, město
Údaje o používání

Údaje o používání
Údaje o používání jsou shromažďovány automaticky při používání služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, mimo jiné včetně typu mobilního zařízení, které používáte, jedinečného ID vašeho mobilního zařízení, IP adresy vašeho mobilního zařízení, vašeho mobilního operačního systému, typu mobilního internetového prohlížeče, jedinečných identifikátorů zařízení a dalších diagnostických údajů.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odesílá, kdykoli navštívíte naši službu nebo když přistupujete ke službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení.

Informace ze služeb sociálních médií třetích stran
Společnost vám umožňuje vytvořit si účet a přihlásit se k používání služby prostřednictvím následujících služeb sociálních médií třetích stran:

Vyhledávač Google
Sociální sítě
Instagramu
LinkedIn
Pokud se rozhodnete zaregistrovat nebo nám jinak udělit přístup ke službě sociálních médií třetí strany, můžeme shromažďovat osobní údaje, které jsou již spojeny s vaším účtem služby sociálních médií třetí strany, jako je vaše jméno, vaše e-mailová adresa, vaše aktivity nebo váš seznam kontaktů spojený s tímto účtem.

Můžete mít také možnost sdílet se Společností další informace prostřednictvím účtu Služby sociálních médií třetí strany. Pokud se rozhodnete poskytnout tyto informace a osobní údaje během registrace nebo jinak, udělujete společnosti oprávnění používat, sdílet a ukládat je způsobem, který je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Technologie sledování a soubory cookie
Soubory cookie a podobné sledovací technologie používáme ke sledování aktivity v naší službě a ukládání určitých informací. Používané sledovací technologie jsou majáky, značky a skripty pro shromažďování a sledování informací a pro zlepšení a analýzu naší služby. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat:

Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Cookie je malý soubor umístěný ve vašem zařízení. Svůj prohlížeč můžete instruovat, aby odmítal všechny soubory cookie nebo aby oznamoval, kdy je soubor cookie odesílán. Pokud však soubory cookie nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části naší služby. Pokud jste neupravili nastavení prohlížeče tak, aby odmítal soubory cookie, může naše služba používat soubory cookie.
Webové majáky. Některé části naší služby a našich e-mailů mohou obsahovat malé elektronické soubory známé jako webové majáky (označované také jako průhledné gify, pixelové značky a jednopixelové gify), které umožňují společnosti například počítat uživatele, kteří navštívili tyto stránky nebo otevřeli e-mail, a další související statistiky webových stránek (například zaznamenávání popularity určité sekce a ověřování integrity systému a serveru).
Soubory cookie mohou být "trvalé" nebo "relační" soubory cookie. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco soubory cookie relace se vymažou, jakmile zavřete webový prohlížeč. Další informace o souborech cookie naleznete v článku Zásady ochrany osobních údajů zdarma.

Relační i trvalé soubory cookie používáme pro níže uvedené účely:

Nezbytné / základní soubory cookie

Typ: Soubory cookie relace

Správce: Us

Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby dostupné prostřednictvím webových stránek a abyste mohli používat některé z jejich funkcí. Pomáhají ověřovat uživatele a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám tyto služby poskytovali.

Zásady používání souborů cookie / soubory cookie pro přijímání oznámení

Typ: Trvalé soubory cookie

Správce: Us

Účel: Tyto soubory cookie zjišťují, zda uživatelé souhlasili s používáním souborů cookie na webových stránkách.

Funkční soubory cookie

Typ: Trvalé soubory cookie

Správce: Us

Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které provedete při používání webových stránek, jako je zapamatování vašich přihlašovacích údajů nebo jazykových preferencí. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout vám osobnější zážitek a vyhnout se tomu, abyste museli znovu zadávat své preference pokaždé, když používáte webové stránky.

Další informace o souborech cookie, které používáme, a o vašich volbách týkajících se souborů cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie nebo v části Soubory cookie v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Použití vašich osobních údajů
Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

Poskytování a udržování naší služby, včetně sledování používání naší služby.

Správa vašeho účtu: správa vaší registrace jako uživatele služby. Osobní údaje, které poskytnete, vám mohou poskytnout přístup k různým funkcím služby, které máte k dispozici jako registrovaný uživatel.

Pro plnění smlouvy: vypracování, dodržování a plnění kupní smlouvy na produkty, položky nebo služby, které jste zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím služby.

Chcete-li vás kontaktovat: Kontaktovat vás e-mailem, telefonními hovory, SMS nebo jinými ekvivalentními formami elektronické komunikace, jako jsou nabízená oznámení mobilní aplikace týkající se aktualizací nebo informativní komunikace týkající se funkcí, produktů nebo smluvních služeb, včetně aktualizací zabezpečení, pokud je to nezbytné nebo přiměřené pro jejich implementaci.

Poskytování novinek, speciálních nabídek a obecných informací o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme, které jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo na které jste se ptali, pokud jste se nerozhodli, že tyto informace nechcete dostávat.

Správa vašich požadavků: K účasti a správě vašich požadavků, které nám byly zaslány.

Pro převody podniků: Vaše informace můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, odprodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje nebo převodu některých nebo všech našich aktiv, ať už jako fungující podnik nebo jako součást bankrotu, likvidace nebo podobného řízení, ve kterém jsou osobní údaje, které máme o uživatelích našich služeb, mezi převedenými aktivy.

Pro jiné účely: Vaše informace můžeme použít k jiným účelům, jako je analýza dat, identifikace trendů používání, určení účinnosti našich propagačních kampaní a vyhodnocení a zlepšení naší služby, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, abychom mohli sledovat a analyzovat používání naší služby a kontaktovat vás.
Pro převody podniků: Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem aktiv společnosti, financováním nebo akvizicí celého našeho podnikání nebo jeho části jiné společnosti.
S přidruženými společnostmi: Vaše informace můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi, v takovém případě budeme vyžadovat, aby tyto přidružené společnosti dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů. Přidružené společnosti zahrnují naši mateřskou společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partnery společného podniku nebo jiné společnosti, které ovládáme nebo které jsou s námi pod společnou kontrolou.
S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
S ostatními uživateli: když sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete ve veřejných oblastech s jinými uživateli, mohou být tyto informace zobrazeny všemi uživateli a mohou být veřejně distribuovány mimo ně. Pokud komunikujete s jinými uživateli nebo se zaregistrujete prostřednictvím služby sociálních médií třetí strany, vaše kontakty ve službě sociálních médií třetích stran mohou vidět vaše jméno, profil, fotografie a popis vaší aktivity. Podobně budou moci ostatní uživatelé zobrazit popisy vaší aktivity, komunikovat s vámi a zobrazit váš profil.
S vaším souhlasem: Vaše osobní údaje můžeme s vaším souhlasem zveřejnit pro jakýkoli jiný účel.
Uchovávání vašich osobních údajů
Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Společnost bude také uchovávat údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby, nebo jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

Přenos vašich osobních údajů
Vaše informace, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích společnosti a na jakýchkoli jiných místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. To znamená, že tyto informace mohou být přenášeny a uchovávány na počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů ve vaší jurisdikci.

Váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje vaše odeslání těchto informací, představuje váš souhlas s tímto převodem.

Společnost podnikne veškeré přiměřeně nezbytné kroky, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a že nedojde k žádnému přenosu vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly, včetně zabezpečení vašich údajů a dalších osobních údajů.

Vymazání vašich osobních údajů
Máte právo smazat nebo požádat, abychom pomohli při mazání osobních údajů, které jsme o vás shromáždili.

Naše služba vám může dát možnost odstranit určité informace o vás ze služby.

Své údaje můžete kdykoli aktualizovat, doplňovat nebo mazat tak, že se přihlásíte ke svému účtu, pokud jej máte, a navštívíte sekci nastavení účtu, která vám umožňuje spravovat vaše osobní údaje. Můžete nás také kontaktovat a požádat o přístup, opravu nebo odstranění jakýchkoli osobních údajů, které jste nám poskytli.

Upozorňujeme však, že možná budeme muset uchovávat určité informace, pokud k tomu máme zákonnou povinnost nebo zákonný základ.

Zveřejnění vašich osobních údajů
Obchodní transakce
Pokud je společnost zapojena do fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být vaše osobní údaje převedeny. Před přenosem vašich osobních údajů a před tím, než se na ně budou vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, vás upozorníme.

Donucovacími
Za určitých okolností může být společnost požádána, aby zveřejnila vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti veřejných orgánů (např. soudu nebo vládní agentury).

Další právní požadavky
Společnost může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná pro:

Splnění zákonné povinnosti
Chránit a hájit práva nebo majetek Společnosti
Prevence nebo vyšetřování možného protiprávního jednání v souvislosti se Službou
Ochrana osobní bezpečnosti Uživatelů Služby nebo veřejnosti
Ochrana před právní odpovědností
Zabezpečení vašich osobních údajů
Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Ochrana osobních údajů dětí
Naše služba se netýká osob mladších 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobně identifikovatelné informace od nikoho mladšího 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi toho, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od kohokoli mladšího 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Pokud se potřebujeme spolehnout na souhlas jako právní základ pro zpracování vašich informací a vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme před shromažďováním a používáním těchto informací vyžadovat souhlas vašeho rodiče.

Odkazy na jiné webové stránky
Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O jakýchkoli změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Budeme vás informovat e-mailem a/nebo výrazným oznámením v naší službě před tím, než změna vstoupí v platnost, a aktualizujeme datum "Poslední aktualizace" v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda neobsahují jakékoli změny. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, jakmile jsou zveřejněny na této stránce  http://www.nemivix.com/gdpr-a-cookie.html


2012 - 2024
 Cookies
Telefon
WhatsApp
Návrat na obsah